• statutární audit účetních závěrek a výročních zpráv podnikatelských subjektů


  • poskytování ostatních auditorských služeb (ověřování významných zůstatků a účetních operací, vypracování zpráv pro zvláštní účely, apod.)
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
školení pro účetní a daňové poradce