Výkon auditorské činnosti byl ukončen k 31.7.2019

INTEGRA CENTRUM s.r.o.
školení pro účetní a daňové poradce