Naše společnost INTEGRA AUDIT s. r. o., je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KOS v Brně, oddíl C, vložka 27 618.

Společnost INTEGRA AUDIT s. r. o. vznikla v roce 1997. Je zapsána v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky pod číslem osvědčení 272. Jejím jediným společníkem a jednatelem je Ing.Vlastimil Otych – auditor zapsaný v seznamu Komory auditorů České republiky pod číslem osvědčení 1726.

Ing.Vlastimil Otych působí od roku 1993 rovněž jako daňový poradce zapsaný v seznamu Komory daňových poradců České republiky pod číslem osvědčení 372.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
školení pro účetní a daňové poradce